W niedziele i święta:
700;  
830;

1000(szczególnie z udziałem rodziców i dzieci),
1130(Suma Parafialna),

1800

W tygodniu:   630, 830, 1800

Ogłoszenia Duszpasterskie

10  – 16 stycznia 2021 r.

 

      Święto Chrztu Pańskiego

 

W ramach spotkań kolędowych Msze św. w intencji naszych parafian są odprawiane przez trzy tygodnie stycznia, od poniedziałku do piątku o godz.1800.

W tym tygodniu:

w poniedziałek w intencji parafian mieszkających przy ul. Kolejowej;

we wtorek parafian mieszkających przy ul. Kraszewskiego;

we środę parafian mieszkających przy ulicy Nad Jarem;

w czwartek parafian mieszkających przy ul. Okrzei;

w piątek parafian mieszkających przy ul. Prusa;

Cały plan jest podany w gablotach i na stronie internetowej parafii.

W tych dniach będą odprawiane dodatkowe Msze św. o godz. 1700.

W przyszłą niedzielę o godz. 830 Msza św. w intencji Akcji Katolickiej.

 

Informacja dla rodziców dzieci z klas trzecich

Jak tylko będzie możliwość spotykania się w grupach po złagodzeniu rygorów sanitarnych, wznowimy katechezy dla waszych dzieci nadrabiając zaległości. Tymczasem wiele osób nie dostarczyło jeszcze świadectwa chrztu swoich dzieci, mimo że termin upłynął 31.12.2020r.

Bardzo proszę uczynić to jak najszybciej, dostarczając je do kancelarii parafialnej.

Jest ona czynna we wtorki 1600 d0 1700(ewentualnie do zakrystii przy okazji obecności na Mszy św.)

 

  

Dziękujemy wszystkim, którzy przy okazji Mszy św.

odprawianej w ich intencjach z racji kolędy,

złożyli ofiary  na utrzymanie kościoła i klasztoru,

także za te przesłane na konto klasztorne.

W mijającym tygodniu byli to mieszkańcy ulic :

Gietkowskiej, Jagiellońskiej, Kasprowicza i Klasztornej.

Serdeczne Bóg zapłać!

  

KONTO  BANKOWE  KLASZTORU

Bank PKO S.A. I Olsztyn

Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów

79 1240 5598 1111 0010 3840 8387

 

*

                

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Po co wybieramy chrzestnych i kto może nim zostać?

 

Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (por. kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK).

Zadania chrzestnych są w sposób jednoznaczny określone, ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK). Można powiedzieć, że wymogi stawiane kandydatom na chrzestnych wynikają z charakteru ich zadań. Jeżeli rzeczywiście mają być osobami odpowiedzialnymi za rozwój i życie wiary swego "chrześniaka", sami muszą być dojrzałymi i przykładnymi świadkami wiary. Nie może więc dziwić, że Kościół stawia im wysokie wymagania. Wynikają one z troski o odpowiednie wychowanie religijne osoby ochrzczonej, dokonujące się w sprzyjającej atmosferze dobrego przykładu dawanego przez najbliższych.

Zasadniczo wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, którzy oczywiście swoją decyzję mogą dowolnie konsultować. Zadaniem duszpasterza jest jedynie sprawdzić czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i zatwierdzić wybór rodziców, jeśli nie ma zastrzeżeń.

Warunki te zawiera kan. 874 §1 KPK. By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

1. Być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest (jeśli jest to możliwe), jego rodziców,  

    tego kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu;

2. Posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

3. Mieć ukończony szesnasty rok życia, chociaż biskup diecezjalny może określić inny  

    wiek, a nawet proboszcz czy szafarz mogą dla słusznej przyczyny dopuścić wyjątek

    w tym względzie;

4. Być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą

    i odpowiadające tej ważnej funkcji;

5. Nie być ojcem lub matką przyjmującego chrzest;

6. Być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych

    czy deklarowanych.

Skoro kandydaci na chrzestnych winni być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, nie może dziwić fakt, że

nie dopuszcza się do pełnienia tej funkcji osób żyjących w związkach niesakramentalnych, czy młodzieży, która odmawia uczestnictwa w katechizacji mimo, że ze względu na swój wiek i naukę w szkole średniej powinna w niej uczestniczyć.

Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu św. dzieciom z 1975 r. określa pewne wymagania jakie stawia Kościół duszpasterzom w relacji do potencjalnych chrzestnych. Powinni oni:

doradzać rodzicom, by szukali chrzestnych wśród bliższej rodziny i sąsiadów;

przeciwstawiać się zwyczajom zapraszania do podjęcia obowiązków rodziców chrzestnych przez ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy prawdopodobnie nie będą interesowali się wychowaniem religijnym dziecka;

żądać, jeśli ich nie znają, odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego

z parafii w której kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają.

Rozumiejąc doniosłe znaczenie chrzestnego w życiu osoby ochrzczonej widzimy, że jego wybór nie może być przypadkowy. Trzeba znaleźć kandydata, który dzięki swojej wierze i sposobowi życia będzie umiał dawać właściwe świadectwo umacniające osobę ochrzczoną na jej drodze wiary.

  

 

Kancelaria parafialna

  Kancelaria Parafialna

              czynna:
              we wtorki    
              1600 - 1700
   oprócz Świąt i Uroczystości

           tel.  89  526 64 11  

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

ul. St. Wyspiańskiego 4;  10 - 287 Olsztyn

tel.  89  526 64 11

 e-mail: olsztyn@franciszkanie.net

Bursa Franciszkańska

dla młodzieży męskiej  

tel. 89  535 80 44