W niedziele i święta:
700;  
830;

1000(szczególnie z udziałem rodziców i dzieci),
1130(Suma Parafialna),

1800

W tygodniu:   630, 830, 1800

Kancelaria Parafialna

Parafia pw. Chrystusa Króla

przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów

ul. St. Wyspiańskiego 4
10-287 Olsztyn-Zatorze
tel. 89  526 64 11


Kancelaria Parafialna

 

w lipcu i sierpniu

CZYNNA:

we wtorki i czwartki

 1600 - 1730

(z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych) 

W sprawie pogrzebu na spotkanie w kancelarii

najlepiej uprzednio umówić się telefonicznie.

 

tel. (89) 526 64 11

 

 

 

INFORMACJE  NA  TEMAT  UDZIELANIA  SAKRAMENTÓW

 

SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy :
w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 1130 (dzieciom z małżeństw sakramentalnych) 

Nie związani sakramentem małżeństwa z różnych powodów, mogą ochrzcić swoje dziecko,

po uprzedniej katechezie i pisemnym zobowiązaniu się do katolickiego wychowania dziecka

w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.1130

 

Dokumenty potrzebne do chrztu świętego dziecka:

- zamieszkiwanie na terenie naszej parafii ( nie mylić z zameldowaniem)

- akt urodzenia dziecka
- dowody osobiste rodziców
- akt ślubu kościelnego


Rodzice chrzestni:
- ukończony 16 rok życia i po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
- muszą być praktykującymi katolikami (przystępują do Spowiedzi św. i Komunii św.)
- powinni być dla dziecka przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi

- nie mogą żyć w związkach cywilnych lub tzw. niesakramentalnych ,czyli konkubinatach

- jeżeli nie są z naszej Parafii, to „zaświadczenie” ze swojej Parafii zamieszkania, że mogą być Rodzicami Chrzestnymi dziecka.
Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych:
po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA
Informacje o przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania podane są w zakładce: Sakrament Bierzmowania.
Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu Świętego
- udział w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii
- udział w lekcjach religii w szkole (jeżeli kandydat jest wieku szkolnym)
Świadkowie Bierzmowania:
- powinni być po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. oraz powinni być przykładem życia wiarą na co dzień dla kandydata do Bierzmowania (najlepiej Rodzice Chrzestni)

Termin Bierzmowania w naszej parafii w tym roku przypada 7 maja o godz. 1800.

 

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA 
Informacje o przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej podane są w zakładce:

Pierwsza Komunia Święta.
Termin: 14 maja 2017r. (niedziela; godz.: 1130)
Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu Świętego
- udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii
- udział w lekcjach religii w szkole

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy:
- na wezwanie Chorego z naszej Parafii do domu lub Rodziny - jeżeli Chory nie jest w stanie sam o ten Sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny) w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia (np. przed operacją w szpitalu)
- w Pierwsze Piątki Miesiąca w czasie odwiedzin Chorych z Komunią św.

Uwaga:

Jeżeli Sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu, to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona.

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:
   Narzeczeni:

- zamieszkiwanie ( nie mylić z zameldowaniem) na terenie naszej parafii

  przynajmniej jednego z narzeczonych
- aktualne świadectwo Chrztu Świętego (ważne 3 miesiące)
- dowody osobiste
- świadectwo Sakramentu Bierzmowania
- świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (może być ksero)
- zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim
- zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
- dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy
- gdy narzeczeni nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii (oboje),

  należy dostarczyć licencję na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonego lub narzeczonej

- ślub należy zgłosić co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem.

Świadkowie:
- dowody osobiste
- ukończony 18 rok życia
- wskazane by przystąpili do Spowiedzi św. i Komunii św.

Sakrament Małżeństwa błogosławimy:
- w soboty (poza Wielkim Postem)

Nauki Przedślubne dla Narzeczonych:
po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej

 

POGRZEB
Potrzebne dokumenty:

- zamieszkiwanie na terenie naszej parafii ( nie mylić z zameldowaniem)

- akt zgonu z USC

- przyczyna zgonu potwierdzona przez lekarza
- data i godzina pogrzebu ustalone w Zakładzie Pogrzebowym w porozumieniu z Parafią!!!
- potwierdzenie o udzielonych Sakramentach Świętych (jeżeli zostały udzielone np. w szpitalu lub w domu)
 

SAKRAMENT  EUCHARYSTII
3 Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”
1 Przykazanie Kościelne: „W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie uczestniczyć”
3 Przykazanie Kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię Św.”
Zachęta Kościoła Świętego: Uczestniczyć jak najczęściej we Mszy św. oraz przystępować jak najczęściej do Komunii św. (np. w czasie każdej Mszy św. w której uczestniczymy, w Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty Miesiąca, w czasie udzielania Sakramentów Świętych, na pogrzebach, itp.)
Warunki godnego przyjęcia Komunii św.:
- stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
- zachować post eucharystyczny (1 godz. przed przyjęciem Komunii św.)
- obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa, by Go w ten sposób uwielbić oraz uzyskać od Niego jak najwięcej łask
- zachować szczególne skupienie

SAKRAMENT  POKUTY
Warunki dobrej Spowiedzi św.:
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczera spowiedź
- zadośćuczynienie za grzechy

Spowiedź św. w naszym kościele:
- 15 minut przed Mszą św.
- przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu
- w czasie Rekolekcji Parafialnych według podanego planu
 

SAKRAMENT  KAPŁAŃSTWA
- udzielany jest mężczyznom po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego
- Wyższe Seminarium Duchowne w naszej franciszkańskiej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się we Wronkach
- osoby zainteresowane przygotowaniem do kapłaństwa w naszej Prowincji Zakonnej z siedzibą   w Poznaniu, mogą bliższe informacje uzyskać w naszym franciszkańskim klasztorze w Kancelarii Parafialnej lub przy Furcie Klasztornej oraz na stronie naszej Prowincji  Zakonnej: www.franciszkanie.net

Módlmy się wszyscy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne!!!

 

Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna CZYNNA:

WTOREK i CZWARTEK:      
900 - 1000, 1600 - 1730
oprócz Świąt i Uroczystości

tel.  89  526 64 11  w. 12

Kontakt

Parafia pw. Chrystusa Króla
przy Klasztorze Franciszkanów
ul. St. Wyspiańskiego 4,
10 - 287 Olsztyn - Zatorze
tel.  89  526 64 11

 e-mail: olsztyn@franciszkanie.net

Bursa dla studentów przy klasztorze 
tel. 89  535 80 44