W niedziele i święta:
700;  
830;

1000(szczególnie z udziałem rodziców i dzieci),
1130(Suma Parafialna),

1800

W tygodniu:   630, 830, 1800

Kancelaria Parafialna

Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

w Olsztynie

ul. St. Wyspiańskiego 4
10-287 Olsztyn-Zatorze
tel. 89  526 64 11


Kancelaria Parafialna

CZYNNA:

  we wtorki 

    1600 - 1700

(z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych) 

W sprawie pogrzebu na spotkanie w kancelarii

najlepiej uprzednio umówić się telefonicznie.

 

tel. (89) 526 64 11

 

 

UWAGA!!!

Nie przyjmujemy telefonicznie żadnych zgłoszeń chrztów,ślubów ani innych sakramentów!

 

 

 

INFORMACJE  NA  TEMAT  UDZIELANIA  SAKRAMENTÓW

 

SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy :
w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 1130 (dzieciom z małżeństw sakramentalnych) 

Nie związani sakramentem małżeństwa z różnych powodów, mogą ochrzcić swoje dziecko,

po uprzedniej katechezie i pisemnym zobowiązaniu się do katolickiego wychowania dziecka

w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.1130

 

Dokumenty potrzebne do chrztu świętego dziecka:

- zamieszkiwanie na terenie naszej parafii ( nie mylić z zameldowaniem)

- akt urodzenia dziecka
- dowody osobiste rodziców
- akt ślubu kościelnego


Rodzice chrzestni:
- ukończony 16 rok życia i po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
- muszą być praktykującymi katolikami (przystępują do Spowiedzi św. i Komunii św.)
- powinni być dla dziecka przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi

- nie mogą żyć w związkach cywilnych lub tzw. niesakramentalnych ,czyli konkubinatach

- jeżeli nie są z naszej Parafii, to „zaświadczenie” ze swojej Parafii zamieszkania, że mogą być Rodzicami Chrzestnymi dziecka.
Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych:
po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA
Informacje o przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania podane są w zakładce: Sakrament Bierzmowania.
Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu Świętego
- udział w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii
- udział w lekcjach religii w szkole (jeżeli kandydat jest wieku szkolnym)
Świadkowie Bierzmowania:
- powinni być po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. oraz powinni być przykładem życia wiarą na co dzień dla kandydata do Bierzmowania (najlepiej Rodzice Chrzestni)

Termin Bierzmowania w naszej parafii w tym roku przypada 7 maja o godz. 1800.

 

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA 
Informacje o przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej podane są w zakładce:

Pierwsza Komunia Święta.
Termin: . (niedziela; godz.: 1130)
Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu Świętego
- udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii
- udział w lekcjach religii w szkole

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy:
- na wezwanie Chorego z naszej Parafii do domu lub Rodziny - jeżeli Chory nie jest w stanie sam o ten Sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny) w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia (np. przed operacją w szpitalu)
- w Pierwsze Piątki Miesiąca w czasie odwiedzin Chorych z Komunią św.

Uwaga:

Jeżeli Sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu, to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona.

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:
   Narzeczeni:

- zamieszkiwanie ( nie mylić z zameldowaniem) na terenie naszej parafii

  przynajmniej jednego z narzeczonych
- aktualne świadectwo Chrztu Świętego (ważne 3 miesiące)
- dowody osobiste
- świadectwo Sakramentu Bierzmowania
- świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (może być ksero)
- zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim
- zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
- dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy
- gdy narzeczeni nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii (oboje),

  należy dostarczyć licencję na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonego lub narzeczonej

- ślub należy zgłosić co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem.

Świadkowie:
- dowody osobiste
- ukończony 18 rok życia
- wskazane by przystąpili do Spowiedzi św. i Komunii św.

Sakrament Małżeństwa błogosławimy:
- w soboty (poza Wielkim Postem)

Nauki Przedślubne dla Narzeczonych:
po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej

 

POGRZEB
Potrzebne dokumenty:

- zamieszkiwanie na terenie naszej parafii ( nie mylić z zameldowaniem)

- akt zgonu z USC

- przyczyna zgonu potwierdzona przez lekarza
- data i godzina pogrzebu ustalone w Zakładzie Pogrzebowym w porozumieniu z Parafią!!!
- potwierdzenie o udzielonych Sakramentach Świętych (jeżeli zostały udzielone np. w szpitalu lub w domu)
 

SAKRAMENT  EUCHARYSTII
3 Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”
1 Przykazanie Kościelne: „W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie uczestniczyć”
3 Przykazanie Kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię Św.”
Zachęta Kościoła Świętego: Uczestniczyć jak najczęściej we Mszy św. oraz przystępować jak najczęściej do Komunii św. (np. w czasie każdej Mszy św. w której uczestniczymy, w Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty Miesiąca, w czasie udzielania Sakramentów Świętych, na pogrzebach, itp.)
Warunki godnego przyjęcia Komunii św.:
- stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
- zachować post eucharystyczny (1 godz. przed przyjęciem Komunii św.)
- obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa, by Go w ten sposób uwielbić oraz uzyskać od Niego jak najwięcej łask
- zachować szczególne skupienie

SAKRAMENT  POKUTY
Warunki dobrej Spowiedzi św.:
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczera spowiedź
- zadośćuczynienie za grzechy

Spowiedź św. w naszym kościele:
- 15 minut przed Mszą św.
- przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu
- w czasie Rekolekcji Parafialnych według podanego planu
 

SAKRAMENT  KAPŁAŃSTWA
- udzielany jest mężczyznom po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego
- Wyższe Seminarium Duchowne w naszej franciszkańskiej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się we Wronkach
- osoby zainteresowane przygotowaniem do kapłaństwa w naszej Prowincji Zakonnej z siedzibą   w Poznaniu, mogą bliższe informacje uzyskać w naszym franciszkańskim klasztorze w Kancelarii Parafialnej lub przy Furcie Klasztornej oraz na stronie naszej Prowincji  Zakonnej: www.franciszkanie.net

Módlmy się wszyscy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne!!!

 

Kancelaria parafialna

  Kancelaria Parafialna

              czynna:
              we wtorki    
              1600 - 1700
   oprócz Świąt i Uroczystości

           tel.  89  526 64 11  

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

ul. St. Wyspiańskiego 4;  10 - 287 Olsztyn

tel.  89  526 64 11

 e-mail: olsztyn@franciszkanie.net

Bursa Franciszkańska

dla młodzieży męskiej  

tel. 89  535 80 44