W niedziele i święta:
700;  
830;

1000(szczególnie z udziałem rodziców i dzieci),
1130(Suma Parafialna),

1800

W tygodniu:   630, 830, 1800

kocio slide2 slide3

 

Kancelaria parafialna 

 czynna 

we wtorki i czwartki

w godzinach

od 900 do 1000

od 1600 do 1700.

 

 

 

RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.

 

Wobec planowanego organizowania i finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) w placówkach oświatowych zajęć dodatkowych w zakresie edukacji seksualnej, przypominamy, że wychowanie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Natomiast zadaniem szkoły jest ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości. (…) Wdrażanie edukacji seksualnej ma być oparte na standardach WHO, uwzględniających etapy 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 i więcej lat (…). Zachęcamy, by rodzice, chcąc uchronić swoje dzieci przed deprawacją, na początku roku szkolnego składali wychowawcom w klasach i przedszkolach specjalne oświadczenie, w którym nie wyrażają zgody na to, by ich dziecko uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną.

 

 http://www.olsztyn.kapucyni.eu/wp-content/uploads/2019/09/oswiadczenie_w_sprawie_zajec_wzor.pdf

 

 

 

Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna CZYNNA:

WTOREK i CZWARTEK:      
900 - 1000, 1600 - 1700
oprócz Świąt i Uroczystości

tel.  89  526 64 11  w. 12

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka

pw. Chrystusa Króla

przy Domu Zakonnym

Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów
ul. St. Wyspiańskiego 4,
10 - 287 Olsztyn - Zatorze
tel.  89  526 64 11

 e-mail: olsztyn@franciszkanie.net

Bursa Franciszkańska

dla młodzieży męskiej  

tel. 89  535 80 44