W niedziele i święta:
700;  
830;

1000(szczególnie z udziałem rodziców i dzieci),
1130(Suma Parafialna),

1800

W tygodniu:   630, 830, 1800

kocio slide2 slide3

 

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie dyspensy
od obowiązku
uczestnictwa we Mszy Świętej

w niedziele i święta nakazane

  

Przypominam, że zgodnie z dekretem z dnia 29 maja br. w Archidiecezji Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele
i święta nakazane
, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dla następujących wiernych:

a.    osoby w podeszłym wieku,

b.    osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.    osoby, które czują obawę przed zarażeniem, 

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto dyspensy dla wszystkich wiernych od wspomnianego obowiązku, przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej
we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej
w dni powszednie. Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie i łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitarnych.

W tym trudnym czasie epidemii zapewniam wszystkich osoby duchowne
i świeckie o mojej modlitwie i wdzięczności za odważne pokonywanie sytuacji utrudniających życie społeczne, duszpasterskie i parafialne.

 

Olsztyn, dnia 16 października 2020 r.

l.dz. 791/2020  

                                                                                                  Abp Józef Górzyński 

                                                                           METROPOLITA WARMIŃSKI

 

 KOMUNIKAT

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

dotyczący Uroczystości Wszystkich Świętych w dniu  1 listopada 2020 roku

 

Drodzy Duszpasterze, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! 

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w naszym kraju i naszej archidiecezji, mając na uwadze nowe ograniczenia liczby osób podczas zgromadzeń religijnych na całym terytorium Polski oraz odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, zalecam, by uwzględniając racje duszpasterskie podjąć decyzję o odwołaniu Mszy Świętych i nabożeństw na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Jednocześnie przypominam o dyspensie, którą udzieliłem wszystkim osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” od obowiązku udziału we Mszach Świętych w niedziele i święta nakazane, z której można skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Zachęcam do nawiedzania grobów i modlitwy za zmarłych w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i w dniach następujących po tej uroczystości. 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 22 października br. na polecenie Ojca Świętego Franciszka, rozszerzył możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych przez osiem dni dowolnie wybranych w całym miesiącu listopadzie. Te dni mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, związany ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany. Odpust ten można uzyskać przez pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.Ponadto osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeń sanitarnych muszą zostać w domu, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych. Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień. 

Zachęcam również do uczestnictwa we Mszach Świętych w ciągu tygodnia. W świątyniach naszej archidiecezji możemy gromadzić się na Eucharystii i nabożeństwach z zachowaniem obowiązującego limitu osób. Możemy także łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Zwracam się z prośbą o modlitwę osobistą i wspólnotową w domach w intencji ustania epidemii i duchowej odnowy serc wszystkich Polaków.  

W tym szczególnie trudnym dla nas czasie, zapewniam o mojej modlitwie za Was
i wyrażam moją wdzięczność za Wasze świadectwo umiłowania Pana Boga, Kościoła

i wszystkich cierpiących, ubogich i potrzebujących pomocy.

 

Olsztyn, dnia 23 października 2020 r.

                                                                                                                  Abp Józef Górzyński

 

  

Kaplica Adoracji będzie nieczyna do odwołania.

Okazja do spowiedzi św. w kościele

od poniedziałku do piątku

podczas adoracji Najświętszego Sakramentu 

od godz. 900 do 1000

oraz

15 minut przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria parafialna 

 czynna we wtorki

od 1600 do 1700

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria parafialna

  Kancelaria Parafialna

              czynna:
              we wtorki    
              1600 - 1700
   oprócz Świąt i Uroczystości

           tel.  89  526 64 11  

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

ul. St. Wyspiańskiego 4;  10 - 287 Olsztyn

tel.  89  526 64 11

 e-mail: olsztyn@franciszkanie.net

Bursa Franciszkańska

dla młodzieży męskiej  

tel. 89  535 80 44